Deze opleiding leidt de ervaren tandartsassistent op tot Preventie Assistent. Na het volgen van deze opleiding kan hij/zij – onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de tandarts – preventieve werkzaamheden uitvoeren.

 • 100 uur
 • 8 lesdagen
 • Register Preventieassistenten
 • Ontvang bij inschrijving een Rituals pakket twv € 25,-
  een IO-Tandenborstel en een kortingsvoucher twv € 100,-

Het niveau (doelgroep/criteria)

Zoekt u als assistent meer uitdaging en wilt u zich binnen de tandheelkunde verder ontwikkelen? Dan is deze opleiding heel geschikt. Het programma is ontwikkeld voor gemotiveerde assistenten met minimaal een jaar ervaring aan de stoel.

Leren en werken (de begeleiding)

Het zelfstandig uitvoeren van preventieve behandelingen is een uitdaging voor de assistent. Deze opleiding vormt een goede basis, maar de nieuwe kennis en vaardigheden moeten natuurlijk wel geoefend worden. De cursist moet daarom de gelegenheid krijgen om het geleerde in de praktijk toe te passen. Hij/zij zal gedurende de opleiding specifieke werkopdrachten meekrijgen. Voor het succes van de opleiding is het noodzakelijk dat de tandarts daarbij een actieve en begeleidende rol speelt. Na afronding van de opleiding biedt M2 academy drie maanden nazorg.

Theorie en praktijk (inhoud en werkwijze)

De lesdag valt uiteen in twee delen: ’s ochtends de theorie, ’s middags de praktijk. De theorie wordt aangeboden in de vorm van een handboek. Tijdens de opleidingsbijeenkomsten wordt alle leerstof door ervaren docenten toegelicht aan de hand van PowerPoint presentaties, er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan het begin van elke bijeenkomst wordt de theorie van de vorige lesdag herhaald. Ter controle worden korte toetsen afgenomen. Tijdens de praktijklessen leer je omgaan met de instrumentatie. Daarbij gebruiken wij fantoomhoofden. Later in de opleiding oefenen de cursisten in een echte behandelsetting op elkaar. De laatste drie bijeenkomsten voeren de cursisten – onder begeleiding – preventieve behandelingen uit op een door henzelf meegebrachte patiënt.

NB: voor de laatste drie praktijkmiddagen nemen de cursisten eigen patiënten met PPS-score 1 mee.

Cursusdata

Opleiding Preventie Assistent
vrijdag
23 augustus 2024
09:00
-
16:30
M2 Academy
+
Opleiding Preventie Assistent
vrijdag
1 november 2024
09:00
-
16:30
M2 Academy
+

Leerdoelen (Kennis/vaardigheden)

Kennis 

Het theoretische deel van de opleiding is gebaseerd op de academische kennis van M2 tandartsen en de evidence based tandheelkunde.

Behandeld worden:

 • Het beroepsprofiel van de Preventie Assistent.
 • Richtlijn Infectiepreventie en implementatie.
 • De anatomie van het parodontium.
 • De mondziekten gingivitis en parodontitis, mondonderzoek, PPS-,
  plaque- en bloedingsscores.
 • De mondziekte cariës, cariës-preventieve maatregelen, fluoride basisadvies.
 • Verschillende mondhygiëne-middelen, het geven van advies op maat.
 • Ergonomie.
 • Voorlichting en instructie.
 • Communicatietechnieken.

Kennis 

Het theoretische deel van de opleiding is gebaseerd op de academische kennis van M2 tandartsen en de evidence based tandheelkunde.

Behandeld worden:

 • Het beroepsprofiel van de Preventie Assistent.
 • Richtlijn Infectiepreventie en implementatie.
 • De anatomie van het parodontium.
 • De mondziekten gingivitis en parodontitis, mondonderzoek, DPSI/PPS-,
  plaque- en bloedingsscores.
 • De mondziekte cariës, cariës-preventieve maatregelen, fluoride basisadvies.
 • Verschillende mondhygiëne-middelen, het geven van advies op maat.
 • Ergonomie.
 • Voorlichting en instructie.
 • Communicatietechnieken.

Studiebelasting

De opleiding Preventie Assistent omvat acht lesdagen. Daarnaast wordt van de cursisten verwacht dat zij zelfstandig huiswerkopdrachten uitvoeren:

 • Thuis herhalen van behandelde stof en voorbereiden van de oefenvragen (ca. drie uur per cursusdag).
 • De nieuw verworven kennis en vaardigheden onder begeleiding oefenen in de eigen praktijk (ca. drie uur per lesdag).

De opleiding omvat 50 contacturen en heeft inclusief de huiswerkopdrachten een studiebelasting  van 100 uur.

Examen

Op de laatste lesdag worden twee toetsen afgenomen, conform de normen van het Q-keurmerk. De lesstof wordt getoetst in een schriftelijk theorie-examen. Daarna volgt een praktijktoets. Deze bestaat uit de behandeling van een ‘eigen’ patiënt met PPS-score 1. Voor het behalen van het certificaat moeten beide toetsen met goed gevolg worden afgelegd en moet de cursist alle lesdagen hebben bijgewoond. Bij onvoldoende aanwezigheid kan een cursist worden uitgesloten van toetsing.

De opleiding Preventie Assistent wordt eveneens erkend door het Register Preventieassistenten. Het Register Preventieassistenten is het onafhankelijke, openbare certificatenregister van Preventieassistenten in Nederland. Het is tevens een register van opleidingen Preventieassistenten die voldoen aan de kwaliteitseisen uit de sector.
Kosten inschrijving €50,-, zie voor algemene informatie, inschrijving en voorwaarden www.registerpreventieassistenten.nl.

Docenten

Alle opleidingen en cursussen van M2 academy worden verzorgd door professionals van M2 tandartsen onder supervisie van Jacqueline Strooband. De theorie- en praktijklessen van de opleiding Preventie Assistent worden gegeven door de mondhygiënisten Denise Luyckx, Shabona Afzly, Hannie Kroonsberg en Ziba Amini. Het communicatieve gedeelte wordt verzorgd door tandarts-implantoloog Jacqueline Strooband

DENISE
LUYCKX
Mondhygiënist

Docent opleiding
Preventie Assistent

BARBARA
VERES
Paro Preventie Assistent

Praktijkondersteuning opleiding
(Paro) Preventie Assistent

KRISTEL
VAN DER BLIJ
Paro Preventie Assistent

Praktijkondersteuning opleiding
(Paro) Preventie Assistent

*incl. catering en lesmateriaal
*Ontvang Early Bird korting: 5% korting bij inschrijving tot 3 maanden voorafgaand aan de startdatum van de opleiding.