M2 academy is lid van de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding. Dit is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. 

De NRTO is onder andere een van de erkennende organisatie binnen de Subsidieregeling STAP‑budget. De NRTO mag die erkenning afgeven op basis van het NRTO-keurmerk.