Deze opleiding is bedoeld voor de Preventie Assistent die wil doorgroeien tot Paro Preventie Assistent. Na het volgen van deze opleiding heeft hij/zij voldoende kennis over de behandeling van parodontitis om patiënten in de recall-fase te begeleiden. De Paro Preventie Assistent kan zelfstandig behandelingen uitvoeren bij patiënten met pockets tot 6 mm.

 • 100 uur
 • 8 lesdagen
 • Certificaat
 • Ontvang bij inschrijving een Rituals pakket twv € 25,-
  een IO-Tandenborstel en een kortingsvoucher twv € 100,-

Het niveau (doelgroep/criteria)

Bent u als Preventie Assistent gemotiveerd om met een nieuwe patiëntengroep te gaan werken? Deze opleiding maakt het mogelijk om patiënten met PPS-score 2 te begeleiden. U dient een certificaat Preventie Assistent in uw bezit te hebben en u heeft minimaal één jaar ervaring als Preventie Assistent nodig om deze opleiding te kunnen volgen.

Leren en werken (de begeleiding)

Het uitvoeren van een zelfstandige preventieve behandeling en vooral de behandeling van patiënten met parodontitis zijn nieuwe taken die kennis en vaardigheden vereisen. De opleiding vormt de solide basis, maar voor een goede uitoefening van de werkzaamheden is praktijkervaring belangrijk. De cursist krijgt de opdracht de nieuwe technieken in de periodes tussen de lesdagen in de eigen praktijk te oefenen. Het is belangrijk dat de cursist hiervoor de ruimte en begeleiding krijgt om dit leerproces te doorlopen.

Theorie en praktijk (inhoud en werkwijze)

De opleiding bevat zowel theorie als praktijk. De theorie wordt aangeboden in de vorm van presentaties, hand-outs en een handboek. Tijdens de opleidingsbijeenkomsten wordt alle leerstof door ervaren docenten toegelicht, er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Daarna wordt de theorie in praktijk gebracht in een echte behandelsetting. De cursisten oefenen op fantoomkoppen en later op elkaar. Gedurende drie bijeenkomsten voeren de cursisten – onder begeleiding van een mondhygiënist – behandelingen uit op een door henzelf meegebrachte patiënt. Op de laatste bijeenkomst zal er een eindbeoordeling plaatsvinden.

NB: voor de laatste drie praktijkmiddagen nemen de cursisten eigen patiënten met PPS-score 2 mee.

Cursusdata

Opleiding Paro Preventie Assistent
zondag
1 september 2024
09:00
-
17:00
M2 Academy
+
Opleiding Paro Preventie Assistent
vrijdag
18 oktober 2024
11:00
-
17:00
M2 Academy
+

Leerdoelen (Kennis/vaardigheden)

Kennis 

Het theoretische deel van de opleiding is gebaseerd op de academische kennis van M2 tandartsen en de evidence based tandheelkunde.

Behandeld worden:

 • Het beroepsprofiel van de Paro Preventie Assistent.
 • Richtlijn Infectiepreventie en implementatie.
 • De anatomie van het parodontium.
 • De etiologie en pathologie van parodontitis.
 • Mondonderzoek.
 • Het documenteren van parodontitis, de pocketstatus.
 • Het paroprotocol, de diagnostiek.
 • De medische anamnese.

Vaardigheden

De cursist leert het begeleiden van patiënten met parodontitis in het initiële
(tot 6 mm) en nazorg traject ; dit omvat onder meer:

 • Pocket-, parodontiumstatus maken: allereerst is er kennis over het parodontium nodig. Daarnaast wordt het correct hanteren van de pocketsonde, furcatiesonde en de spiegel geleerd. Het meten van de PPS score wordt als bekend verondersteld, veel aandacht wordt besteed aan furcaties, recessies en mobiliteit.
 • Initiële therapie: instrumentatie met curettes 1/2, 11/14 en 12/13 om subgingivaal te reinigen in pockets tot 6 mm.
 • Voor een goede handvaardigheid wordt ook het gebruik van scalers herhaald. We behandelen de verschillen tussen beide instrumenten. Voor het effectief verwijderen van tandsteen uit pockets geven wij de voorkeur aan het gebruik van curettes.
 • Gebruik van ultrasone apparatuur: je oefent met ultrasone apparatuur voor het verwijderen van subgingivaal tandsteen.
 • Communicatie in de praktijk: contacten onderhouden met patiënten, het afnemen van de (medische) anamnese, het verhelderen van de zorgvraag van patiënten en het geven van voorlichting en instructies. Je leert de communicatie- en gesprekstechnieken toepassen om op de juiste manier met de patiënten om te gaan en hen te motiveren.
 • Het geven van gerichte voorlichting en mondhygiëne instructies, in het bijzonder aan patiënten met PPS score 2 en 3; daarbij rekening houden met de leeftijd, sociale achtergrond, motivatie en motoriek van de patiënt.
 • Verslaglegging: de Paro Preventie Assistent ziet patiënten meerdere keren per jaar. Voor een effectieve behandeling is het belangrijk dat elk consult goed wordt gedocumenteerd. Daarom besteden we aandacht aan het bepalen van een recall-termijn, het maken van vervolgafspraken en vooral de terugkoppeling met de tandarts of mondhygiënist.
 • Ergonomisch werken: een correcte werkhouding is essentieel voor een goede behandeling en voor werkplezier. Daarbij komt: verkeerd aangeleerd gedrag is moeilijk later aan te passen. Daarom wordt in de cursus veel aandacht besteed aan ergonomie.

Studiebelasting

De opleiding Paro Preventie Assistent omvat acht lesdagen. Daarnaast wordt van de cursisten verwacht dat zij zelfstandig huiswerkopdrachten uitvoeren:

 • Thuis herhalen van behandelde stof en voorbereiden van de oefenvragen (ca. drie uur per cursusdag).
 • De nieuw verworven kennis en vaardigheden onder begeleiding oefenen in de eigen praktijk (ca. drie uur per lesdag).

De opleiding omvat 50 contacturen en heeft inclusief de huiswerkopdrachten een studiebelasting  van 100 uur.

Examen

Op de laatste lesdag worden twee toetsen afgenomen. De lesstof wordt getoetst in een schriftelijk theorie-examen. Daarna volgt een praktijktoets: de behandeling van een ‘eigen’ patiënt met PPS 2. Voor het behalen van het certificaat Paro Preventie Assistent moet de cursist de lesdagen hebben bijgewoond en beide toetsen met goed gevolg hebben afgelegd. Onvoldoende aanwezigheid bij de lessen kan leiden tot uitsluiting van het examen.

Docenten

Alle opleidingen en cursussen van M2 academy worden verzorgd door professionals van M2 tandartsen onder supervisie van Jacqueline Strooband. De theorie- en praktijklessen van de opleiding Paro Preventie Assistent worden gegeven door de mondhygiënist Shabona Afzly.

BARBARA
VERES
Paro Preventie Assistent

Praktijkondersteuning opleiding
(Paro) Preventie Assistent

KRISTEL
VAN DER BLIJ
Paro Preventie Assistent

Praktijkondersteuning opleiding
(Paro) Preventie Assistent

*incl. catering en lesmateriaal
*Ontvang Early Bird korting: 5% korting bij inschrijving tot 3 maanden voorafgaand aan de startdatum van de opleiding.