• Niet de juiste achtergrond? Geen probleem: wij leiden je op!
 • In 20 dagen opgeleid tot volwaardig tandartsassistent.
 • Klassikaal theorie met individuele aandacht en begeleiding.
 • In onze eigen practicumzaal leer je alle praktische vaardigheden van een tandartsassistent.
  De meest voorkomende behandelingen worden geoefend.
 • Verschillende interactieve lesvormen en tussentijdse toetsen.
 • 3 stagedagen in een moderne tandartsenpraktijk, geregeld door M2 academy.
 • Inclusief certificaat voor aantoonbaar maken van Röntgenfoto’s.
 • 160 uur
 • 20 lesdagen
 • Certificaat

Het niveau (doelgroep/criteria)

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging of wil jij je laten omscholen? Na het volgen van de opleiding tandartsassistent bij M2 academy heb je alle benodigde kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan binnen de tandheelkunde. Deze opleiding is gebaseerd op onze 23 jarige ervaring in het intern opleiden van tandartsassistenten. Tevens is de opleiding, het lesplan en de leerdoelen, gebaseerd op het kwalificatiedossier van een opleiding tot tandartsassistent.

Leren en werken (de begeleiding)

De opleiding bestaat uit 20 lesdagen waarbij in de ochtend theorie wordt gegeven en in de middag praktijklessen. Daarbij worden na elke lesdag thuisstudie opdrachten gegeven voor het verder verwerken van de lesstof of als voorbereiding op de volgende lesdag.

Theorie en praktijk (inhoud en werkwijze)

De theorie die in de ochtend wordt gegeven wordt dezelfde dag ‘s middags verwerkt in de praktijklessen, zodat de verworven kennis direct kan worden ingezet in de praktijk. Na elke lesdag zijn er thuisstudie opdrachten als verwerking of voorbereiding op de lesstof. Er zijn veel tussentijdse oefentoetsen om inzicht te krijgen in je kennisniveau en om je leerproces zo optimaal te houden. Na 10 lesdagen is er een officieel toetsmoment. Gedurende de opleiding loop je 3 dagen stage, deze stageplek wordt geregeld door M2 academy. Je stagebegeleider geeft je feedback. Het examen aan het eind van de opleiding bestaat uit een theorie-examen, een praktijkexamen en een opdracht in de vorm van een verslag.

From above opened notebook with empty sheets and black pencil placed on white desk

Cursusdata

Opleiding Tandartsassistent
woensdag
4 september 2024
10:00
-
18:00
M2 Academy
+

Leerdoelen (Kennis/vaardigheden)

Kennis 

De cursist heeft kennis van verschillende apparaten, instrumenten en materialen die worden gebruikt binnen de tandheelkunde en kan deze juist toepassen/gebruiken.

Behandeld worden:

 • De te assisteren behandelingen.
 • De maatregelen omtrent infectiepreventie in de tandartspraktijk en kunnen handelen op een veilige en hygiënische manier binnen de tandartspraktijk.
 • De anatomische structuren in het hoofd-halsgebied en met name het gebit en de omliggende structuren.
 • De tanden en kiezen volgens het two-digit systeem en de vlakken van de tanden en kiezen.
 • De Wet- en regelgeving binnen de tandartspraktijk.

Vaardigheden

De cursist kan de meest voorkomende behandelingen in de tandartspraktijk klaarleggen en assisteren volgens het het four handed dentistry principe en houdt hierbij rekening met ergonomie en infectiepreventie. De Cursist weet naast welke handelingen zij moet verrichten bij de verschillende behandelingen ook waarom deze handelingen verricht moeten worden.

Behandelingen die aan bod komen:

 • Periodieke controle (noteren journaal/PPS/Anamnese).
 • Composietbehandeling/vulling.
 • Kroon prepareren en plaatsen.
 • Plastische opbouw (met stift).
 • Extractie/tand of kies trekken.
 • Endodontische behandeling/wortelkanaalbehandeling.

Daarnaast leert  de cursist een patiënt op vriendelijke manier te woord staan en lichte frontoffice en backoffice taken uitvoeren. Ook het hebben van een collegiale beroepshouding en efficiënt weken binnen een tandheelkundig team komen aan bod. Tenslotte volgt de  cursist tijdens de opleiding de cursus Röntgen voor assistenten bij M2 academy.

Studiebelasting

De opleiding Tandartsassistent bestaat uit 20 lesdagen waarbij in de ochtend theorie wordt gegeven en in de middag praktijklessen.

 • Thuis herhalen van behandelde stof en voorbereiden van de oefenvragen.
 • Na 10 lesdagen is er een officieel toetsmoment.
 • Je krijgt binnen de opleiding 3 stagedagen aangeboden. De stageplek wordt gegarandeerd geregeld door M2 academy.

Examen

Het examen aan het eind van de opleiding bestaat uit een theorie-examen, een praktijkexamen en een opdracht in de vorm van een verslag.

Docenten

Alle opleidingen en cursussen van M2 academy worden verzorgd door professionals van M2 tandartsen onder supervisie van Jacqueline Strooband. De theorie- en praktijklessen van de opleiding Tandartsassistent worden gegeven door bevoegde docenten.

*incl. catering en lesmateriaal
*Ontvang Early Bird korting: 5% korting bij inschrijving tot 3 maanden voorafgaand aan de startdatum van de opleiding.