Volgens het nieuwe besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (BBS) dient elke vijf jaar een tandarts (toezichthoudend medewerker stralingsbescherming tandheelkunde) of medewerker die in opdracht van een tandarts tandheelkundige röntgenopnamen maakt te kunnen aantonen dat zijn/haar kennis over röntgenstraling up-to-date is. Het gaat om kennis over de eigenschappen van röntgenstraling, mogelijke gevaren, beschermingsmaatregelen en de op dat moment geldende regelgeving. Deze gevolgde nascholing dient te worden gedocumenteerd in het KEW dossier.

 • 8 uur
 • 1/2 lesdag
 • Certificaat + Q / KRT / KRM Punten

Het niveau (doelgroep/criteria)

Deze cursus is bedoeld voor de tandarts (toezichthoudend medewerker stralingsbescherming tandheelkunde), mondhygiënisten en assistenten (degenen die, in de context van taakdelegatie, röntgenopnamen maken).

Leren en werken (begeleiding)

De huidig geldende röntgenrichtlijnen zoals opgenomen in het BBS worden besproken en de opgedane kennis wordt door middel van een klassikale toets beoordeeld.

De cursus zorgt ervoor dat de dagelijkse routine wordt doorbroken en dat er volgens de huidig geldende richtlijnen wordt gewerkt.

Theorie (inhoud en werkwijze)

De dag valt uiteen in twee delen, gedurende het eerste gedeelte zullen de cursisten in groepsverband de theorie a.d.h.v. presentaties afgebakend per onderwerp door de docent krijgen toegelicht.

Het tweede gedeelte zullen de cursisten o.b.v. een vooraf toegezonden wetenschappelijk artikel een (klassikale) kennistoets maken en een verdieping krijgen over foutieve röntgenopnamen.

Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Cursusdata

Cursus Update Röntgen
woensdag
16 oktober 2024
19:00
-
22:15
M2 Academy
+

Leerdoelen (Kennis/vaardigheden)

Kennis 

Het theoretische deel van de cursus is gebaseerd op de academische kennis van M2 tandartsen en de evidence based tandheelkunde en het besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (BBS).

Behandeld wordt:

Het in 2018 van kracht geworden besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming vereist nascholing op het gebied van tandheelkundige radiologie van tandartsen en medewerkers die in de context van taakdelegatie, röntgenopnamen maken.

De cursus Update Röntgen bij M2 academy verzorgt deze vereiste nascholing. Tijdens deze update worden de volgende onderwerpen belicht:

 • Relevante wetgeving, inhoud KEW-dossier.
  • De verplichting tot melding of vergunning van röntgenapparatuur vervalt en wordt vervangen door een registratieplicht.
  • Voor Conebeam CT geldt een volledige vergunningsplicht, ook voor output lager dan 100 kV.
  • Aanvraag voor registratie of vergunning dient digitaal te gebeuren bij de ANVS.
  • Acceptatie en prestatietesten zijn verplicht en worden in het KEW dossier opgeslagen.
  • Taakomschrijvingen aangepast en de opleidingseisen toepassing specifiek gemaakt.
 • Voorwaarden voor taakdelegatie.
 • Kort overzicht van CBCT (de update is niet bedoeld als nascholing voor het vervaardigen CBCT opnamen).
 • Principes van Röntgenstraling.
 • Stralingshygiëne.
 • ALARA principe.

Tandartsen:

 • Updaten van de kerncompetenties TMS (tandheelkunde basis niveau)
  • Atomaire structuur, stralingsproductie en interactie van straling
  • Radiologische grootheden en eenheden
  • Fysische eigenschappen van röntgentoestellen
  • Principes van stralingsdetectie
  • Principe van en procedures voor rechtvaardiging
  • Principes van radiobiologische en biologische effecten van straling
  • Risico’s op tumoren en erfelijke afwijkingen
  • Optreden van weefselreacties (deterministische effecten)
  • Algemene principes van stralingsbescherming inclusief optimalisatie
  • Toepassing van stralingsbescherming
  • Toepassing van stralingsbescherming t.o.v. patiënten
  • Toepassing van stralingsbescherming t.o.v. personeel en medewerkers
  • Diagnostische referentieniveaus
  • Risico bij zwangerschap en voor de foetus
  • Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering
  • Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen
 • (Klasskale) kennistoets o.b.v. wetenschappelijk artikel

Mondhygiënisten en assistenten:

 • Updaten van de kennis van:
  • Eigenschappen van straling
  • Gevaren van straling
  • Bescherming van straling
  • Basale anatomie en röntgenanatomie
  • Herkennen van fouten in opname en filmverwerking
  • Gebruik apparatuur

Studiebelasting

Eén middag of avond vier uur incl. huiswerk.

Certificaat

Na deelname zal de cursist een certificaat van deelname in ontvangst nemen en de daarbij behorende Q-punten en KRT/KRM punten.

Docenten

Alle opleidingen en cursussen van M2 academy worden onder supervisie van Jacqueline Strooband verzorgd door professionals van M2 tandartsen. De theorielessen van de cursus Update Röntgen worden gegeven door tandarts Rolf Janssen.

*incl. catering en lesmateriaal
*Ontvang Early Bird korting: 5% korting bij inschrijving tot 3 maanden voorafgaand aan de startdatum van de opleiding.