KRT

Onze cursus Update Röntgen is eveneens aangemeld bij het Kwaliteitsregister tandartsen. Het KRT registreert de netto tijdsduur van tandheelkundig relevante scholing. Het KRT verschilt daarmee van de registers voor medisch specialisten, die geaccrediteerde algemene en vakinhoudelijke scholingen onderscheiden. Lees meer op de site van het KRT.

KRM

Onze cursus Update Röntgen is eveneens aangemeld bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten. Het KRM registreert de netto tijdsduur van tandheelkundig relevante scholing. Lees meer op de site van het KRM.

CRKBO

M2 academy staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De Belastingdienst stelt inschrijving in het juiste CRKBO-register als voorwaarde om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling.

Register Preventieassistenten

Onze opleiding preventie assistent is eveneens geaccrediteerd door het Register Preventieassistenten. Het register Preventieassistenten is het onafhankelijke, openbare certificatenregister van preventieassistenten in Nederland. Het is tevens een register van cursussen Preventieassistent die voldoen aan de kwaliteitseisen uit de sector.

Lees meer op de site van het Register Preventieassistenten.

Q-keurmerk

“Quality is not an act, it’s a habit”Aristoteles

HET keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing

  • Hét accreditatieorgaan voor alle opleidingen voor de gehele tandheelkundige professie- congressen, cursussen, e-learning cursussen, toetsen, BHV, etc.
  • Ontwikkeld door de tandheelkundige professie in samenspraak met TNO Leiden
  • Het Q-Keurmerk® stelt zich toetsbaar op en heeft een toetsing ondergaan volgens het INK managementmodel. Beoordeling: zeer positief
  • Door de tandheelkundige beroepsgroep , erkend als HET accreditatie orgaan
  • Q-Keurmerk maakt gebruik van getrainde en geschoolde auditoren, bekend met toetsing en het tandheelkundig veld